Dotace

V rámci  8. Výzva PRV – MAS Rozvoj Krnovska byl podpořen projekt :

Modernizace 2022

Operace: 19.2.1 – Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Registrační číslo: 22/007/19210/780/107/003530/

 

PROJEKT PODPOŘEN Z MAS ROZVOJ KRNOVSKA v rámci PRV 2014 – 2020

 

 

 

 

 

 

 

V rámci dotačního programu : Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2018

Dotační titul č. 1: „Podpora agroturistiky

jsme získali dotaci na projekt : Vybudování denní místnosti s kuchyňkou, zpevnění přístupových ploch

 

Vše začalo vybagrováním zeminy, následně se výkop zasypal kamením, na kamení se nasypalo menší kamení, kterí se zhutnilo. Původně se všeude měla dávat zámková dlažba, ale nakonec se kvůli ceně použila asfaltová drť.

Poté začaly přípravy na vybudování kuchyně. Prvně se musely vytrhat podlahy a oškrábat omítky v původní místnosti. Po vytrhání podlah se zjistilo, že zde není žádný základ, ale hned hlína. Museli se tedy vykopat ručně základové pásy a ty se vylili betonem, mezi nimi se dalo kamenivo, zhutnilo se a poté se všude dali kari sítě a vylilo se to betonem. Elektrikáři udělali do zdi drážky a natáhli novou elektriku, vodaři nachystali novou vodu a odpady.

Poté se na podlahu dala ipa, polystyren a topení a podlaha se vylila betonem.

Staré okna se vybourali a nechali se vyrobit okna nové, které se namontovali, poté zedníci nahodily nové omítky a vymalovali.

A nakonec jsme se dočkali kuchyně.

V rámci tohoto programu se velmi zvýšil komfort pro návštěvníky, rodiče můžou na své děti počkat v kuchyňce, můžou si zde uvařit kafe nebo čaj, popřípadě jim nachystat nějakou svačinku.